Flödesmätare till industribranschen

Med en flödesmätare är det möjligt att få koll på hur stora flöden som passerar en viss punkt i en del av processen. De används ofta inom olika former av industriell verksamhet. Det finns flödesmätare av olika slag och det som påverkar vilken som passar bäst är bland annat miljön, applikationen och vad flödet består av.

Vad är en flödesmätare?

En flödesmätare är något som används när det finns behov av att mäta flöden av olika slag, det kan vara såväl volymflöden som massflöden. Att göra de här mätningarna kan vara nödvändigt för att det ska vara möjligt att ha kontroll över till exempel en tillverkningsprocess. Hur de olika flödesmätarna fungerar beror på vilken modell det rör sig om. Ett alternativ är vortexflödesmätaren, där mättekniken gör så att det blir möjligt att mäta flödet genom att räkna virvelavlossningar, men det finns även andra tekniker som används. Vissa mätare är mekaniska, men det finns också elektriska modeller.

Det finns en lång rad olika flödesmätare att välja mellan. Generellt sett har alla mätmetoder både sina fördelar och sina nackdelar, även om en specifik mätmetod kan passa bättre för att mäta en viss sak.

Professionell flödesmätning

För att din flödesmätning ska bli så bra som möjligt behöver du en flödesmätare som är skapad för och anpassad efter den applikation du använder dig av. Att använda rätt mätare gör att funktionen kan bli av högsta kvalitet. Även vad det är som ska mätas påverkar vilken flödesmätare som passar bäst. Dessutom kan miljön där en flödesmätning ska ske spela roll för valet av modell.

Vad går att mäta?

Exempel på vad du kan mäta med en flödesmätare:

 • Vatten (även kondenserat)
 • Ånga
 • Olika slags gas
 • Tryckluft
 • Biogas
 • Värme
 • Kyla
 • Heta vätskor
 • Petroleum
 • Kemikalier av olika slag
 • Pappersmassa
 • Färg eller lim
 • Drycker
 • Sylt och sås

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *