Köpa komplett fallskyddspaket

Fallolyckor är utan tvekan den vanligaste typen av olyckor på arbetsplatser som orsakar allvarliga skador och dödsfall. Totalt sett drabbas 70 000 människor varje år av en så svår fallolycka att de måste läggas in på sjukhus, varav 11 000 av dessa inträffar på en arbetsplats. Av alla dessa fallolyckor på arbetsplatsen är det omkring 50 som dör. Vikten av att prioritera säkerhet kan inte understrykas nog och varje arbetsplats bör investera i ett fallskyddspaket, särskilt om du arbetar inom industri och bygg där arbete på höjder ofta förekommer. Även brandmän, målare, fönsterputsare och andra yrkesverksamma som arbetar på höjder är utsatta av risken för fall.

Eftersom det inte är möjligt att eliminera arbetsuppgifter på höjder krävs det förebyggande åtgärder som gör arbetarna så säkra som möjligt. Arbetsgivare måste investera i utrustning som förhindrar att de anställda faller ner från höga höjder eller hål i golv.

Den goda nyheten är att du minimerar riskerna för fall om du använder högkvalitativa fallskyddspaket som är anpassade för professionella höjdarbetare. Fallskyddspaket hindrar dig bokstavligen från att falla. De använder nämligen en anordning som håller fast kroppen med sele och spänne som är anslutet till en skyddslina.

Använd alltid fallskyddspaket när det finns fallrisk

Alltid när det finns en fallrisk bör du använda ett fallskyddspaket, som till exempel på tak och smala avsatser. Se till att även använda ett fallskyddspaket vid instabilt väder och hårda vindar eftersom dessa väderförhållanden försvårar balansen. Faktum är att det räcker med att falla några meter för att skada sig allvarligt. Gå efter principen om att ta det säkra före det osäkra. Konsekvensen av att inte använda ett högkvalitativt fallskyddspaket är för stort för att du ska välja bort det. Det sista du vill ska hända är att bryter benet på grund av att du trodde att arbetet inte skulle vara osäkert.

Köpa och implementera underhållssystem inom industrin

Allt från hushåll till företag och hela samhällen är beroende av att industrin fungerar smidigt och felfritt utan uppehåll. Industrin behöver ha ständig tillgång till information om eventuella fel i systemet för att hantera störningar i produktionen. Eventuella fel kan nämligen leda till oersättliga förluster i form av intäkter, resurser och tid. Den goda nyheten är att det finns en lösning. Vad varje industri behöver är ett underhållssystem som automatiskt kontrollerar dess drift och status för att minska stilleståndstiden. Ett sådant system har utan tvekan många fördelar för arbetskraft, slutkund, samhället och industrin i stort.

4 fördelar med underhållssystem inom industrin

Det finns många anledningar till att överväga ett underhållssystem, vilka är:

  • Minskar stilleståndstiden. Genom ett underhållssystem som kan detektera eventuella fel i realtid är det möjligt att minska stilleståndstiderna till ett minimum. En fördel är möjligheten med proaktiva åtgärder eftersom systemet visar vilket tillstånd och underhållshistorik maskinerna har. När du har en helhetsbild av maskinernas tillstånd är det mycket lättare med proaktiva åtgärder som minskar mängden reparationer.
  • Ökar effektiviteten. Underhållssystemet hjälper industrin med att analysera driften och systematisk planering för att underhålla maskinerna.
  • Ger kontroll på kostnader. Underhållssystemet kontrollerar kostnader och utgifter relaterade till slutförda arbetsorder. Det här har fördelen att låta dig jämföra beräknade kostnader med faktiska kostnader. Systemet kan exempelvis visa vilken typ av underhåll som är mest kostnadseffektivt genom att jämföra schemalagt underhåll med reaktivt underhåll. Utifrån denna jämförelse kan ledningen bestämma vilken typ av underhåll som är bäst .
  • Gör det möjligt för alla anställda att göra felanmälan. Inom industrin är det särskilt viktigt att inga fel missas och att alla som upptäcker fel anmäler det så fort som möjligt. Med ett enkelt underhållssystem kan alla som upptäcker ett fel kopplat till maskinerna göra en felanmälan som hanteras och dokumenteras snabbt.

Portalen in till E-handelsvärlden

Välkommen till E-handelsvärlden!

På våran blogg lägger vi upp alla typer av E-handelsplatser som säljer produkter, tjänster, utbildningar och massa annat. Alla företag listade i vår samling är noga utvalda och granskade för att du ska kunna handla hos dem säkraste, tryggaste och dem bästa E-handelsföretagen.