Köpa och implementera underhållssystem inom industrin

Allt från hushåll till företag och hela samhällen är beroende av att industrin fungerar smidigt och felfritt utan uppehåll. Industrin behöver ha ständig tillgång till information om eventuella fel i systemet för att hantera störningar i produktionen. Eventuella fel kan nämligen leda till oersättliga förluster i form av intäkter, resurser och tid. Den goda nyheten är att det finns en lösning. Vad varje industri behöver är ett underhållssystem som automatiskt kontrollerar dess drift och status för att minska stilleståndstiden. Ett sådant system har utan tvekan många fördelar för arbetskraft, slutkund, samhället och industrin i stort.

4 fördelar med underhållssystem inom industrin

Det finns många anledningar till att överväga ett underhållssystem, vilka är:

  • Minskar stilleståndstiden. Genom ett underhållssystem som kan detektera eventuella fel i realtid är det möjligt att minska stilleståndstiderna till ett minimum. En fördel är möjligheten med proaktiva åtgärder eftersom systemet visar vilket tillstånd och underhållshistorik maskinerna har. När du har en helhetsbild av maskinernas tillstånd är det mycket lättare med proaktiva åtgärder som minskar mängden reparationer.
  • Ökar effektiviteten. Underhållssystemet hjälper industrin med att analysera driften och systematisk planering för att underhålla maskinerna.
  • Ger kontroll på kostnader. Underhållssystemet kontrollerar kostnader och utgifter relaterade till slutförda arbetsorder. Det här har fördelen att låta dig jämföra beräknade kostnader med faktiska kostnader. Systemet kan exempelvis visa vilken typ av underhåll som är mest kostnadseffektivt genom att jämföra schemalagt underhåll med reaktivt underhåll. Utifrån denna jämförelse kan ledningen bestämma vilken typ av underhåll som är bäst .
  • Gör det möjligt för alla anställda att göra felanmälan. Inom industrin är det särskilt viktigt att inga fel missas och att alla som upptäcker fel anmäler det så fort som möjligt. Med ett enkelt underhållssystem kan alla som upptäcker ett fel kopplat till maskinerna göra en felanmälan som hanteras och dokumenteras snabbt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *